یا رب ز کرم دری برویم بگشا

یا رب ز کرم دری برویم بگشا

راهی که درو نجات باشد بنما

مستغنیم از هر دو جهان کن به کرم

جز یاد تو هر چه هست بر از دل ما...ابوسعید ابوالخیر

خدایا هر چه از تو به ما رسد نه اینکه ما مستحق آن و لایقیم و یا اینکه طلبی از تو داریم 

 

 بلکه تو کریم هستی و از لطف و کرم ات عطا می کنی ،پس باز هم بر ما منت گذار و 

دری به روی ما باز کن که از هر چه غیر تو بی نیاز شویم و راه را از چاه بشناسیم...

/ 1 نظر / 11 بازدید