فلسفه ام این است

به من ربطی ندارد که دیگران در موردم چه می گویند و چه فکری می کنند من خودم 

هستم و هر کاری که مرا شاد کند و به دیگران ضرری نرساند انجام میدهم .

/ 1 نظر / 62 بازدید
ژپتوی پیر

سلام دوست خوبم غم بدل ناید مرا که من خارم تو گل این که این باشم به از آنکه خوار باشم به پای خار گل هموطن