امیرالمومنین(ع)

چون خرد به مرتبه کمال رسد گفتار کاهش یابد...

/ 1 نظر / 41 بازدید
هموطن

درود بر هموطن خوب من کم گوی و گزیده گوی چون در آنکه صحبت میکند میکارد و آنکه گوش میدهد می درود . [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] نمیدانم چرا ؟ اما قلمم هم دل به دریا نمیزند دیگر چند گاهی است نمیدانم چرا ؟