دل خلوت خاص دلبر آمد

دل خلوت خاص دلبر آمد

دلبر به کرم به دل بر آمد

جان آینه جمال جانان

تن خاک دیار دلبر آمد

ساقی به ظهور خویش دم زد

صدگونه صفات مظهر آمد

از عکس فروغ روی دلدار

دل آینه منور آمد

شد محفل دل زغیر خالی

یار از دل دلبری در آمد...

/ 1 نظر / 11 بازدید
raha

[دست][دست][دست]