فرصت

هیچ فرصتی را برای دیدن زیبایی ها از دست نده...

/ 3 نظر / 11 بازدید
هموطن

درود بر هموطن خوب من و این کار سخت و شاقی نیست الا اینکه چشم حقیقت بین را فعالش کنیم همه جا زیبایی است همه چیز دلنشین و چشم نواز است تا چوون بینیم و چوون بیاندیشیم [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

هموطن

درود بر هموطن خوب من و این کار سخت و شاقی نیست الا اینکه چشم حقیقت بین را فعالش کنیم همه جا زیبایی است همه چیز دلنشین و چشم نواز است تا چوون بینیم و چوون بیاندیشیم [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

هموطن

درود بر هموطن خوب من به به چه زیبا یکی یه دونه تک ه دیوونه داره مامان میشه خدایا شکر خدایا سپاس خدایا تعظیم [گل][قلب][گل][گل][قلب][گل][گل][قلب][گل][گل][قلب][گل] [گل][قلب][گل][گل][قلب][گل][گل][قلب][گل][گل][قلب][گل] [گل][قلب][گل][گل][قلب][گل][گل][قلب][گل][گل][قلب][گل]