عشق

درخت ها با زمین و زمین با درخت ها،پرندگان با درخت ها ودرخت ها با پرندگان ،زمین با 

آسمان و آسمان با زمین عشق می ورزند،تمام حیات در دریای بی انتهای عشق موج می

زند،بگذار عشق پرستش تو باشد ،عشق یک ضرورت است تنها غذای روح،جسم با غذا دوام

می یابد،و روح تنها با عشق زنده می ماند،عشق غذای روح و سرآغاز هر آن چیزی است 

که عظیم است ،عشق دروازه ملکوت است.....اوشو

/ 1 نظر / 11 بازدید
raha

طبیعت لبریز از عشق و محبت است من هروقت دوچار اضطراب می شم می روم تو باغمون قدم می زنم این تنها کاریه که آرامش و توازن رو به روح من برمی گردونه [گل] روز و شبتون پراز عشق و آرامش