چند لحظه عاشقی

لطفن برای چند لحظه عاشقی ،به حیاط منزلتان یا به پارک نزدیک محل سکونت تان بروید و

لحظه ایی فقط سکوت کنید و صدای گنجشک ها و جیرجیرک ها را بشنوید وبه هیچ چیز 

دیگر فکر نکنید ...وبعد قدم بزنید و سپاسگزار خداوند باشید .

/ 2 نظر / 10 بازدید
ونوس

ما که جیرجیرک نداریم باید کیو ببینیم؟ یادش بخیر. تو جاده های شمال از توباغا چقدررر صدای جیرجیرک میومد. اونا جیرجیرک هستن یا سوسک های مخصوص دیگه؟