من این دوست داشتن را می ستایم

آدما هایی هستند که شاید کم بگویند دوستت دارم

یا شاید اصلن به زبان نیاورند دوست داشتنشان را

بهشان خرده نگیرید

این آدم ها فهمیده اند #دوستت دارم#حرمت دارد

مسئولیت دارد ولی وقتی به کارهایشان نگاه کنی دوستت داشتن واقعی را می فهمی...

می فهمی که همه کار می کند تا تو بخندی ...تا تو شاد باشی...آزارت نمی دهد...دلت 

را نمی شکند ،من این دوست داشتن را می ستایم...

/ 1 نظر / 16 بازدید
نیلوفر

بدون تعارف خدمت شما عزيز عرض کنم که سايت خوب و قابل استفاده اي داريد.خوشحال ميشيم به ماهم سربزنيد [لبخند]