این شعر سعدی به صورت عمودی و افقی یک جور خوانده می شود

از چهره ،افروخته ،گل را ،مشکن

افروخته ،رخ مرو ،تو دیگر ،به چمن

گل را،تو دیگر ،مکن خجل ،ای مه من

مشکن ،به چمن ،ای مه من ،قدرسخن

/ 2 نظر / 10 بازدید
هاشم

احسنت به این شعر اگرمی خواهیددرباب شفاعت مطلب بخوانیدبه من هم سربزنید

نیلوفر

وب متفاوت و زيبايي دارين خيلي خوشحال شدم دوباره به وبتون اومدم