چیزهایی هست که قبل از

چیزهایی هست که قبل از پولدارشدن ،ریئس شدن،مدیرشدن،معروف شدن ،مشهورشدن

یا کلن ،سری تو سرها در آوردن باید یاد بگیریم مثل ادب ،احترام ،صداقت ،برخورد درست 

با دیگران ،خوشرویی،بخشش،آرام ومتین صحبت کردن،مناعت طبع،بلند نظری و چشم دل 

سیری....

/ 2 نظر / 29 بازدید
نیلوفر

سلام برايتان موفقيت توام با سر بلندي آرزومندم