کمی صداقت لطفن

بد شده ایم،از وقتی شروع کردیم به قربانت برم های تایپی ،به دوستت دارم های اس ام

اسی،به عاشقتم های فیس بوکی،وایبری،لاینی،بد شده ایم ،از وقتیکه عشقم و عزیزم

صدایش کردیم ،فرقی هم نمیکرد که باشد ،کلماتی که مقدسند که معجزه میکنند،افتادند 

زیر دست و پا،فرقی برایمان نکرد که چه کسی باشد از چه جنسی باشد فقط دمی بگذرد

بد شده ایم،از وقتی خندیدیم و بوسیدیم و آنسوی ماجرا پیچاندیم و به زرنگی خودمان 

آفرین گفتیم،حال خیلی ها خوب نیست درناک است اما درمان دارد کمی صداقت ،کمی

شهامت ،فقط همین...

/ 1 نظر / 11 بازدید
ونوس

خیلی بد شده ایم حتی بی لاین و وایبر و واتس آپ و اینستاگرام[نیشخند]