عیسی چو شراب لطف در کامم ریخت

باران کمال بر درو بامم ریخت 

چو جان و جهان ز خویش کردم خالی

خضر آب حیات خواست در جامم ریخت ...عطار

/ 1 نظر / 14 بازدید
تک

سلام قاسمی جان خوبی؟ عبادت هات قبول