مهربانی

به اندازه ای که ،مهربانیم،انسانیم

/ 1 نظر / 13 بازدید
هموطن

درود بر هموطن خوب من هر چه مهربان تر ، انسان تر هر چه انسان تر ، مهربان تر اگر همین یک جمله را در مراکز آموزشی آموزش دهند از هر چه فقر مادی و معنوی است رهیده اند این آدمیان سر گردان . ولی افسوس [گل][گل][گل][گل][گل][گل]