دلا در بزم شاهنشاه در رو

دلا در بزم شاهنشاه در رو (دلا در بزم و شادی خدا برو)

پذیرا شو شراب احمری را ...مولانا

/ 1 نظر / 57 بازدید
هموطن

درود بر هموطن خوب من چقدر جالب به نقطه ایی برسی که باز هم خودت را ببینی تویی که به تعالی رسیده ایی تویی که دیگر زمینی نیستی بجای هوس پر از عشقی و تمنای خدایی شدن [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]