ای خالق خلق رهنمایی بفرست

ای خالق خلق رهنمایی بفرست

بربنده بی نوا نوایی بفرست

کارمن بیچاره گره در گرهست

رحمی بکن و گره گشایی بفرست...ابوسعید ابوالخیر

/ 1 نظر / 12 بازدید
فاطمه

[گل] مرکز نرم افزارهای تبلیغاتی[گل] http://mnti.ir -------------------------------------------------------------------------- http://linkbox.mnti.ir تبادل لینک اتوماتیک