تا نقش تو در سینه ما خانه نشین شد

تا نقش تو در سینه ما خانه نشین شد

هر جا که نشینیم چو فردوس برین شد

بالا همه باغ آمد و پستی همگی گنج

آخر تو چه چیزی که جهان از تو چنین شد

زان روز که دیدیمش ما روز فزونیم

خاری که ورا جست گلستان یقین شد

هر غوره زخورشید شد انگور و شکر بست

وان سنگ سیه نیز از او لعل ثمین شد...مولانا 

/ 2 نظر / 12 بازدید
نیلوفر

بازي زندگي، بازي بومرنگ‌هاست؛ انديشه‌ها، كردارها و سخنان ما دير يا زود با دقت شگفت‌آوري به سوي ما بازمي‌گردند.((فلورانس اسكاول شين))

هموطن

درود بر هموطن خوب من تا نقش تو در سینه ما خانه نشین شد در ره منزلا لیلی که خطر ها ست در آن شرط اول قدم آنست که عاشق باشی دوست تان داریم و دلتنگیم و مشتاق دیدار تان [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] عبادت هایتان قبول درگه حق [گل]