/ 3 نظر / 3 بازدید
ف.مهدآذين

سلام زيباست ولي دل من ميخواهد آن را بتركاند شاد باشي

هموطن

سلام هموطن خوب من یک حباب با اوون همه رنگهای سحر آمیز . یک رنگین کمان . یک خیال . یه توهم که بسته به مدت زمان ه بودن اش زیبا ست . یک اثر . فکر میکنم دانشمندانی که در صدد نامرئی کردن اجسام هستند از همین الگو های ناپایدار الهام گرفته باشند . خیلی قشنگه . خیلی زیبا ست .