نمایشگاه نقاشی قاسمی

کل عدد زندگی ،در شکل ریاضی خود ،نشان دهنده ی مخلوط مخصوصی از انرژی هاست که مسیر زندگی هر فرد را در بر می گیرد .این مسیر ،نه تنها ما را به جلو ،بلکه به طرف بالا هم می برد و نماینده ی کوهی  است که باید به قله ی آن صعود کنیم .وقتی هدف زندگی را به صورت راهی کوهستانی در نظر بگیریم ،به یک کشف مهم دست می یابیم:هدف زندگی ما،یعنی آن چه برای انجام آن به این دنیا آمده ایم ،آن چیزهایی نیستند که به آسانی به دست می آیند.


صعود از راهی کوهستانی و رسیدن به بلندی ها ،به جرأت،تعهد و سعی و تلاش جهت داده شده نیار دارد.برای رسیدن به قله ی زندگی،ما راه مان رااز دوران کودکی ،آغاز و هریک از این مراحل ،دارای چالش هایی است که ما را برای رسیدن به هدف زندگی آبدیده تر می سازد.افرادی که دل و جرأت خود را در سر بالایی های زندگی از دست می دهند ،فراموش کرده اند که "دعوت به مبارزه"باید همواره وجود داشته باشد ،تا آتش سعی و تلاش را در ما شعله ور سازد واین آتش است که به روح ما قدرت می بخشد . در مسیری که به قله زندگی منتهی می شود ،ماجراها ،حوادث و رویدادهای خطرناک واز طرف دیگر ،لذت ها ،شادی ها ،و موفقیت های زیادی وجود دارد و همه ی این ها به خاطر این است که ما برای رسیدن به اوج تکامل معنوی،باید تمامی احساسات و عواطف مثبت و منفی را تجربه کنیم ،در غیر این صورت ،به مرحله ی پحتگی ،که هدف اصلی آفرینش و خلقت محسوب می شود ،نخواهیم رسید.هر مبارزه ای ،با خود درسی را به همراه دارد . به عبارت دیگر ،زندگی درس است ودیگر هیچ.هر درسی ،ما را به سوی قله ی کوهی که باید در زندگی مان با آن صعود کنیم ،رهبری می کند .با وجود این که گاهی ،در مسیر حرکت مان در مسیر زندگی با مشکلات و بیماری های خرد کننده ای رو به رو می شویم ،اما هرچه بالا تر می رویم ،مناظر بهتری را در پیش رو خواهیم داشت که چیزی جز شکوفایی غنچه های آگاهی نیستند....ادامه دارد

بر گرفته از کتاب زندگی درس است ودیگر هیچ (مصطفی انصاری)

نوشته شده در ٢٩ شهریور ۱۳٩۱ساعت ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ توسط کوی عشق نظرات ()