نمایشگاه نقاشی قاسمی

 

زندگی مانند یک بوم سفید نقاشی است .هر چه بر روی آن بکشید همان می شود . می توانید رنج و محنت روی آن نقاشی کنید ،از طرف دیگر می توانید نقش شادی و خوشبختی را بر آن بیفکنید .انسان دارای این آزادی است . انتخاب به عهده ی شماست ،شکوه وجلال وجود شما در این اصل نهفته است.این ،یکی از بزرگ ترین هدایایی است که خداوند در وجود انسان به ودیعه نهاده است.


 

تجربه زندگی بسیار تلخ است ،فقط در خیال و تصور شیرین جلوه می کند ،اما در واقعیت ،بسیار تلخ است .شما تنها زمانی  می توانید به بُعدبرتر زندگی صعود کنید که بُعد پست را پشت سر گذاشته باشید .پاداش رسیدن به مرتبه ی برتر زمانی حاصل می شود که رنج و غداب و لذت ها و خوشی های مراتب پست را تجربه کرده وپشت سر گذاشته باشید نیلوفر آبی ،قبل از شکوفا شدن باید از میان لجن مرداب بگذرد .لجن مانند همین دنیاست .آنان که از دنیا می گریزند و رهبانیت در پیش می گیرند ،هرگز نمی توانند به نیلوفر آبی تبدیل شوند .درست مانند این است که تخم نیلوفر آبی از افتادن در لجن مرداب ،مکانی که باید در آن رشد کند ،بترسد.شاید تخم نیلوفر از روی غرور و تکبر بگوید :من تخم نیلوفر آبی هستم وبه هیچ وجه وارد لجن نمی شوم ،و این کار را نکند،ولی در این صورت همیشه به صورت تخم باقی می ماند و هیچ گاه شکوفا نخواهد شد.تخم نیلوفر باید در لجن بیفتد واین دوگانگی و تضاد را تجربه کند .بدون تجربه ی این دوگانگی و زندگی در لجن،نیل به فراسو ممکن نیست.

بر گرفته از کتاب (نگاهی تازه به زندگی )مصطفی انصاری

 

 

نوشته شده در ٢٦ شهریور ۱۳٩۱ساعت ۱٠:٢٤ ‎ب.ظ توسط کوی عشق نظرات ()