نمایشگاه نقاشی قاسمی

 

 

 
 

نوشته شده در ۳٠ مهر ۱۳٩۳ساعت ۱:۱٢ ‎ب.ظ توسط قاسمی نظرات ()

هر که دلی داشتست بنده دلبر شدست

 

هر که ندارد دلی طالب دلدار نیست ...دیوان شمش مولانا

 

############################################

 

خرد و عشق دو روی یک سکه اندقلب

 

  

نوشته شده در ٢٩ مهر ۱۳٩۳ساعت ٢:٢٥ ‎ب.ظ توسط قاسمی نظرات ()

حق همی گوید که آری ای نزه(پرهیزکار)

 

لیک بشنو ، صبر آر و صبر به 

 

صبح نزدیکست  ،خامش ، کم خروش

 

من همی کوشم پی تو ، تو مکوش ..مثنوی مولوی 

 

 

 

نوشته شده در ٢٧ مهر ۱۳٩۳ساعت ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ توسط قاسمی نظرات ()

تا تو حریف من شدی ای مه دلستان من

 

همچو چراغ می جهد نور دل از دهان من ...مثنوی مولوی

 

 

 

 

نوشته شده در ٢٦ مهر ۱۳٩۳ساعت ۱۱:۳۱ ‎ب.ظ توسط قاسمی نظرات ()

قهرش همه رحمت شد زهرش همه شربت شد

 

ابرش شکر افشان شد تا باد چنین بادا ....مولانا

  

در خیربازست و طاعت ،ولیک 

 

نه هر کس تواناست بر فعل نیک.  

نوشته شده در ٢٦ مهر ۱۳٩۳ساعت ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ توسط قاسمی نظرات ()

ای خوشا روزا که ما معشوق را مهمان کنیم

 

دیده از روی نگارینش نگارستان کنیم

 

او به آزار دل ما هر چه خواهد آن کند

 

ما به فرمان دل او هر چه گوید آن کنیم .

 

 

 

نوشته شده در ٢٤ مهر ۱۳٩۳ساعت ٢:۱۸ ‎ب.ظ توسط قاسمی نظرات ()

ملت عشق از همه دین ها جداست 

 

عاشقان را ملت و مذهب خداست.

 

 

نوشته شده در ٢۳ مهر ۱۳٩۳ساعت ۱:٥٦ ‎ب.ظ توسط قاسمی نظرات ()

درخانه غم بودن از همت دون باشد

 

واندردل دون همت اسرارتو چون باشد

 

بر هرچه همی لرزی می دان که همان ارزی

 

زین روی دل عاشق ازعرش فزون باشد

 

آن را شفا دانی درد تو از آن باشد

 

وان را که وفا خوانی آن مکرو فسون باشد.مولانا دیوان شمش

  

 

قانون جبران تمام شئونات زندگی ما را در بر دارد.
 

نوشته شده در ٢٢ مهر ۱۳٩۳ساعت ٦:۳٩ ‎ب.ظ توسط قاسمی نظرات ()