نمایشگاه نقاشی قاسمی

ابوالحسن خرقانی گوید 

جواب 4نفر مرا سخت تکان داد

اول مرد فاسدی از کنارم گذشت و من گوشه لباسم را جمع کردم تا به او نخورد،او گفت

ای شیخ !خدا می داند که فردا حال ما چه خواهد شد

دوم ،مستی دیدم که افتان و خیزان در جاده های گل آلود می رفت به او گفتم

قدم ثابت بر دار تا نلغزی 

گفت من بلغزم باکی نیست

بهوش باش تو نلغزی شیخ!که جماعتی از پی تو خواهند لغزید

سوم ،کودکی دیدم که چراغی در دست داشت

گفتم این روشنایی را از کجا آورده ای

کودک چراغ را فوت کرد و آن را خاموش ساخت و گفت 

تو که شیخ شهری بگو که این روشنایی کجا رفت؟

چهارم زنی بسیار زیبا که در حال خشم از شوهرش شکایت می کرد

گفتم اول رویت را بپوشان بعدبا من حرف بزن

گفت من که غرق خواهش دنیا هستم ،چنان از خود بی خود شده ام که از خود خبرم 

نیست ،تو چگونه غرق محبت خالقی که از نگاهی بیم داری؟

نوشته شده در ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٤ساعت ۱۱:۱٠ ‎ب.ظ توسط قاسمی نظرات ()

تا  داروی او درد مرا درمان شد

پستیم ،بلندی شد و کفر ایمان شد

جان و دل و تن ،هر سه حجاب ره بود

تن دل شد و دل جان شد و جان جانان شد...بابا افضل کاشانی

نوشته شده در ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٤ساعت ۸:۱٩ ‎ب.ظ توسط قاسمی نظرات ()

چون نیست زهر چه هست جز باد بدست

چون هست زهر چه نیست نقصان و شکست

انگار که هرچه هست در عالم نیست

پندار که هر چه نیست در عالم هست ...ابوسعید ابوالخیر

نوشته شده در ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٤ساعت ۱٠:٤٤ ‎ب.ظ توسط قاسمی نظرات ()

بود نور نبی خورشید اعظم

گه از موسی پدید و گه ز آدم....شبستری

نوشته شده در ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٤ساعت ٧:٤٠ ‎ب.ظ توسط قاسمی نظرات ()

کعبه مانند صدف در دل خود گوهر داشت

گوهری زینت هستی چونان حیدر داشت

یک پیاله ز می اش مست کند عالم را 

آنکه اندرقدحش باده ای از کوثر داشت 

میلاد حضرت علی(ع)بر شما مبارک باد

نوشته شده در ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٤ساعت ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ توسط قاسمی نظرات ()

هر چیز که پرتوی بتو در تابد

اندیشه مکن که نیک باشد یا  بد

زنهار بجز در خرابات مکوب

کانجاست که،هرکه،هر چه ،خواهد یابد...رضی الدین آرتیمانی

نوشته شده در ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤ساعت ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ توسط قاسمی نظرات ()

دانه هر میوه آمد در زمین

بعداز آن سرها برآورد از دفین 

##            ##             ##

خویش را صافی کن از اوصاف خود

تا ببینی ذات پاک صاف خود....مولانا

نوشته شده در ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤ساعت ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ توسط قاسمی نظرات ()

با  شادی و سرور و خنده ای در دل زندگی کنید ،در این صورت خدا نیایش شما را خواهد 

شنید حتی اگر کلمه ای هم بر زبان نرانید.نوشته شده در ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤ساعت ٧:٠٩ ‎ب.ظ توسط قاسمی نظرات ()