نمایشگاه نقاشی قاسمی

هر گاه آموختی که بدون ذره ای مقاومت ، به همراه چشمه ی 

 

درونی خلاقیت، تماما جاری شوی،به منزل رسیده ای ، این است

 

معنای سرمنزل الهی ...
 

نوشته شده در ۱٠ شهریور ۱۳٩۳ساعت ۸:۱٤ ‎ب.ظ توسط قاسمی نظرات ()

خیام اگر ز باده مستی خوش باش 

 

با تازه گلی اگر نشستی خوش باش

 

این غم چه خوری که نیست خواهم گشتن

 

انگار که نیستی چو هستی خوش باشقلبقلب

 

###################################

 

میگوییم مشتاق خدا هستیم

 

اما فراموش می کنیم که خدا بیشتر از ما مشتاق و عاشق ماست.
 

 

  

نوشته شده در ٩ شهریور ۱۳٩۳ساعت ٩:٠٩ ‎ب.ظ توسط قاسمی نظرات ()

 

چون نظر عقل به غایت رسید

 

دولت و شادی به نهایت رسید
 

نوشته شده در ۸ شهریور ۱۳٩۳ساعت ٢:٤٠ ‎ب.ظ توسط قاسمی نظرات ()

نوشته شده در ۸ شهریور ۱۳٩۳ساعت ٢:۳٦ ‎ب.ظ توسط قاسمی نظرات ()

همه مذاهب جهان رودهایی هستند

 

که به یک دریا منتهی می شوند

#################################################

 

اخلاق خوب مثل آب جاری است که

 

موجب حاصلخیزی کشتزارها می شود 

##################################################

 

نیکو باشید ،نیکو ببینید،به کنش نیکو

 

بپردازید.این است تنها راه به سوی 

 

خدا... 

نوشته شده در ٧ شهریور ۱۳٩۳ساعت ٢:۱٧ ‎ب.ظ توسط قاسمی نظرات ()

سخن گفتن نرم ،فرزانگی ست

 

درشتی نمودن ز دیوانگی ست

       ######################################

 

خردمند را خوبی از داد اوست

 

پناه خدا ایمن آباد اوست  

نوشته شده در ٦ شهریور ۱۳٩۳ساعت ٥:٤٥ ‎ب.ظ توسط قاسمی نظرات ()

با فرشتگان آسمان به رقص درا

 

و عشق را از زلال ترین چشمه ها بنوش

 

آنگاه آواز پروانه ها را با تمامی قلبت خواهی شنید.ماچ 

نوشته شده در ٥ شهریور ۱۳٩۳ساعت ۱٢:٥٢ ‎ب.ظ توسط قاسمی نظرات ()

گر طفل شیری پنجه زد بر روی مادر ناگهان 

 

تو دشمن خود نیستی بر وی منه تو پنجه را

 

آن  کو ز شیران شیر خورد او شیر باشد نیست مرد

 

بسیار نقش آدمی دیدم که بود آن اژدها....مولانا

 

نوشته شده در ٤ شهریور ۱۳٩۳ساعت ٢:٠۱ ‎ب.ظ توسط قاسمی نظرات ()