نمایشگاه نقاشی قاسمی

از رحمت ایزدی کلیدی باید

 

تا قفل چنین واقعه را بگشاید ... مولانا

نوشته شده در ٧ آبان ۱۳٩۳ساعت ۱۱:٢٩ ‎ب.ظ توسط قاسمی نظرات ()

 

 

 

 

 

نوشته شده در ٥ آبان ۱۳٩۳ساعت ۳:٥٤ ‎ب.ظ توسط قاسمی نظرات ()

 

 

 

 

نوشته شده در ۳ آبان ۱۳٩۳ساعت ۳:٤٠ ‎ب.ظ توسط قاسمی نظرات ()

 

نیشخند

نوشته شده در ۳ آبان ۱۳٩۳ساعت ۱:٢۱ ‎ق.ظ توسط قاسمی نظرات ()

به شیرین زبانی توان برد گوی 

 

 

که پیوسته تلخی برد تند خوی 

 

 

نوشته شده در ۱ آبان ۱۳٩۳ساعت ۱۱:٤٧ ‎ب.ظ توسط قاسمی نظرات ()

 

 

 
 

نوشته شده در ۳٠ مهر ۱۳٩۳ساعت ۱:۱٢ ‎ب.ظ توسط قاسمی نظرات ()

هر که دلی داشتست بنده دلبر شدست

 

هر که ندارد دلی طالب دلدار نیست ...دیوان شمش مولانا

 

############################################

 

خرد و عشق دو روی یک سکه اندقلب

 

  

نوشته شده در ٢٩ مهر ۱۳٩۳ساعت ٢:٢٥ ‎ب.ظ توسط قاسمی نظرات ()

حق همی گوید که آری ای نزه(پرهیزکار)

 

لیک بشنو ، صبر آر و صبر به 

 

صبح نزدیکست  ،خامش ، کم خروش

 

من همی کوشم پی تو ، تو مکوش ..مثنوی مولوی 

 

 

 

نوشته شده در ٢٧ مهر ۱۳٩۳ساعت ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ توسط قاسمی نظرات ()